Onvoldoende onderzochte ziektegroepen in kaart gebracht; identificatie biedt handvatten voor extra EU-onderzoek

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 23 januari 2023

Sommige medische aandoeningen worden vanwege een gebrek aan kennis en wetenschappelijk onderzoek onvoldoende herkend, gediagnosticeerd en behandeld. Dit, terwijl ze een grote last voor de patiënt en de samenleving vormen. Het EUHealthSupport Consortium deed voor de Europese Commissie verkennend onderzoek naar deze zogenaamde ‘onvoldoende onderzochte medische aandoeningen met een hoge ziektelast in de EU’. Dit resulteerde in een definitie van dit type aandoeningen en in de identificatie van twaalf groepen aandoeningen die onder deze noemer vallen.

De Europese Commissie kent financiering toe aan onderzoek om kennis en kunde van onder meer specifieke medische aandoeningen te vergroten en de behandeling ervan te stimuleren. Dit onderzoek geeft een eerste indruk van ziektegebieden die nog relatief weinig onderzocht zijn en waarop meer ondersteuning nodig lijkt te zijn. De bevindingen van deze studie bieden handvatten bij het ontwerpen van programma’s voor ziekten en aandoeningen waar onderzoek het meest nodig is.

Bron: Nivel