Ongelijke toegang tot zorg en bezorgdheid over bestaanszekerheid bij mensen met chronische ziekte of beperking

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 28 maart 2024

Onderzoek met de Monitor Zorg en Participatie van het Nivel verricht in 2023 laat zien dat er nog veel onwenselijke verschillen zijn in de toegankelijkheid van de zorg en de samenleving. Zo bleek onder andere dat niet iedereen met een chronische ziekte tijdens de coronacrisis goede toegang heeft gehad tot zorg. Dit gold vooral voor mensen met een chronische ziekte en beperkte gezondheidsvaardigheden. Daarnaast loopt de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking al jaren achter op die van de algemene bevolking. Een aanzienlijk deel van hen kon zelfs niet of maar nét kon rondkomen.

Met de Monitor Zorg en Participatie van het Nivel worden ieder jaar de ervaringen met de zorg van mensen met een chronische ziekte en de mate van participatie van mensen met een beperking onderzocht. Het eigen perspectief van mensen met een chronische ziekte of beperking speelt hierin een centrale rol. Aan de hand van onderzoek met onze panels, het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) en het Panel Samen Leven (PSL), brengen we al meer dan tien jaar de huidige situatie en langlopende ontwikkelingen in kaart. In het jaaroverzicht vindt u al ons onderzoek uitgevoerd in 2023 met de monitor. Hieronder lichten we de belangrijkste punten uit.

Bron: Nivel