Onderzoek: Ouders in Evenwicht

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 27 april 2023

Beste lezer, 

Samen met ouders, zorgprofessionals en onderzoekers werken we vanuit Academische Werkplaats Viveon aan Ouders in Evenwicht – doorgaan als de kinderen voorgaan. De vraag naar dit onderzoek, dat gaat over veerkracht en burn-out bij ouders van kinderen met extra zorg, kwam vanuit ouders naar boven in de onderzoeksagenda kinderrevalidatie en is nu breed opgepakt. 

In het onderzoek werken we aan meer kennis over en oplossingen voor veerkracht en burn-out bij ouders van kinderen met extra zorg of ondersteuning. In de eerste stap zijn veel ouders van kinderen met diverse achtergronden geïnterviewd over hun ervaringen rondom burn-out, het voorkomen van burn-out en het herstellen van een burn-out. 

En nu zijn we bij de tweede stap aangekomen. Daarin willen we bij een nog grotere groep ouders onderzoek doen naar de verbanden tussen beschermende en risicofactoren rondom burn-out. Daarmee kunnen handreikingen* gevormd worden naar ouders, maar wellicht nog meer naar zorgprofessionals en beleidsmakers, over hoe ouders beter ondersteund kunnen worden ter voorkoming van overbelasting en burn-out. 

We zijn al een heel eind met het vinden van deelnemers maar zoeken nog meer ouders die mee willen doen. En daarvoor zijn we bij u terecht gekomen. We willen graag een zo breed mogelijke groep ouders meenemen, en ons onderzoek en ook de resultaten daarvan, lijken ons goed aan te sluiten bij uw achterban. 
Daarom willen wij u vragen of u iets voor ons kunt betekenen in het vinden van deelnemers voor het onderzoek? Wij dachten zelf aan een oproep in een nieuwsbrief of via sociale media, maar wellicht heeft u zelf andere ideeën? 
In de bijlage zit alvast een voorbeeldtekst voor een oproep. 

We horen graag van u! 

Vriendelijke groet, 
Karen van Meeteren (ervaringsdeskundige ouder & projectleider) 
Nathalie Patty (onderzoeker) 

*Praktische resultaten van het onderzoek: 
Al tijdens het project werken wij ook aan toepassingen van ons onderzoek die we u gelijk ook graag aanbieden: “handreiking, ontwikkeld voor zorgprofessionals die werken met kinderen met praktische tips om ouders te ondersteunen

Ook is er een workshop voor ouders ontwikkeld gebaseerd op de eerste onderzoeksresultaten 
en vertellen we in een videopodcast samen met Schouders.nl meer over het onderzoek “In gesprek over overbelasting” – Schouders