Onderzoek: Ondersteuning over therapietrouw en medicatie zelfmanagement

Publicatiedatum: 27 april 2023

Geachte meneer/mevrouw,


Ik ben Denise van Heest, student aan de Hogeschool Utrecht. In samenwerking met het lectoraat Innovatieve van Zorgprocessen in de Farmacie van Hogeschool Utrecht doe ik onderzoek naar het aanbod van ondersteuning over therapietrouw en medicatie zelfmanagement door patiëntenorganisaties. 

Naast dit onderzoek loopt er ook een onderzoek naar de wensen van de patiënt als het gaat om ondersteuning over therapietrouw en medicatie zelfmanagement. Met de resultaten van beide onderzoeken hopen we inzichtelijk te krijgen of de aangeboden ondersteuning door patiëntenorganisaties overeenkomt met de wensen van de patiënt en waar dit mogelijke geoptimaliseerd kan worden.

Via onderstaande link kunt u de vragenlijst invullen. Het gaat om 10 vragen. Het kost ongeveer 5 tot 10 minuten van u tijd. De antwoorden worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek.


Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn, neem gerust contact met mij op via: denise.vanheest@student.hu.nl  of bel naar 06 – 30 12 50 84.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!

Met vriendelijke groet,
Denise van Heest
Student Farmakunde, Hogeschool Utrecht