NZa sorteert voor op sluiting spoedeisende hulpposten

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

De huidige, historisch gegroeide spreiding van spoedeisende hulpposten (SEH’s) over Nederland is verouderd. Met een slimmere organisatie kan de acute zorg toe met minder volledig geoutilleerde 24/7-SEH’s. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het advies ‘Passende acute zorg’.

Een grondige hervorming van het ‘acute-zorglandschap’ is nodig om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de acute zorg te garanderen. Het aantal 65-plussers op de SEH’s zal gestaag blijven groeien, terwijl gekwalificeerd SEH-personeel nu al schaars is. Er zullen niet alleen meer ouderen de SEH bezoeken, ze hebben ook complexere zorgvragen. De druk zal alleen maar toenemen als de acute zorg niet anders wordt georganiseerd. In het rapport ziet de NZa kansen voor een andere “bekostiging en passendere organisatie van de SEH, en op betere coördinatie van de instroom, doorstroom (binnen het ziekenhuis) en uitstroom (uit het ziekenhuis) van acute zorg”.

Bron: Skipr