Nictiz: mijlpaal in Eenheid van Taal met vertaling Snomed.

Nictiz heeft op 31 maart een mijlpaal bereikt in het programma ‘Vertalen SNOMED’. In opdracht van het ministerie van VWS zijn 265.000 medische begrippen en synoniemen uit het internationale medisch terminologiestelsel SNOMED vertaald. Hiermee is volgens Nictiz een belangrijke stap gezet naar Eenheid van Taal: het principe dat zorgverleners, patiënten en computers uitgaan van dezelfde betekenis van een medisch begrip. Afgelopen november waren de meeste (ruim 225.000) termen al vertaald.

Het Informatieberaad Zorg heeft de internationale standaard SNOMED aangewezen als dé standaard voor Eenheid van Taal. Hij is gekoppeld aan nationale standaarden, zoals de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus en NHG-tabellen. Hierdoor kan zorginformatie door zorgverleners in de eigen vaktaal vastgelegd en hergebruikt worden. Ook zijn patiëntvriendelijke termen toegevoegd. Die zorgen ervoor dat ook de patiënt begrijpt wat in het medisch dossier staat. Dit moet de communicatie tussen zorgverleners onderling en met patiënten verbeteren, bijvoorbeeld in zorgportalen.

Bron: icthealth.nl