Nederlanders blijven bereid om bij te dragen aan de zorgkosten van anderen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 23 november 2022

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit

Mensen in Nederland blijven bereid om te betalen voor zorgbehandelingen waar ze zelf (nog) geen gebruik van maken, maar anderen wel. Ook verwachten ze dat anderen hiertoe bereid zijn. Dit blijkt uit de Barometer Solidariteit van het Nivel. De bereidheid tot solidariteit in Nederland is dus niet aan het dalen.

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Via de premie voor de zorgverzekering draagt iedereen van achttien jaar en ouder bij aan de betaling van de zorgkosten van zowel zichzelf als anderen. Het is belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor het zorgstelsel. Aan de hand van de Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel meet het Nivel daarom sinds 2013 om het jaar de bereidheid tot solidariteit onder de algemene bevolking in Nederland. Met de barometer worden drie aspecten van solidariteit gemeten: eigen solidariteit, verwachte solidariteit van anderen en solidariteit met specifieke groepen, zoals mensen die roken of mensen met een genetische aanleg voor een ziekte.

Bron: Zorgkrant