Najaarsronde coronavaccinatie

Publicatiedatum: 19 september 2023

Vanaf half oktober komen zorgmedewerkers die direct in contact komen met patiënten of cliënten in aanmerking voor een coronavaccinatie. Daar moeten ze zelf een afspraak voor maken bij de GGD. Mensen die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik ontvangen thuis een uitnodigingsbrief voor de najaarsronde van de coronavaccinatie.

Het betreft een vaccinatie met het meest actueel beschikbare vaccin, het XBB-vaccin. Deze biedt de beste bescherming tegen de huidige varianten van het coronavirus. In de meeste gevallen zorgt één vaccindosis voor voldoende immuniteit. De vaccinatie is bedoeld voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers, volwassenen en kinderen uit medische hoog-risicogroepen en zwangeren. De vaccinatieronde wordt tevens ingezet voor zorgmedewerkers met direct patiënt- of cliëntcontact.

fspraak maken
De vaccinatieronde start op 2 oktober aanstaande. De vaccinaties vinden specifiek plaats in het najaar, zodat rond de winterperiode de hoogste antistofniveaus worden bereikt. Zorgprofessionals kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800 7070. Zij ontvangen geen schriftelijke uitnodiging. Dat geldt ook voor zwangeren: ook zij moeten, als ze de vaccinatie willen, zelf een afspraak maken. Er gaan wel uitnodigingsbrieven voor de coronaprik naar mensen van 60 jaar en ouder, evenals naar 18 t/m 59-jarigen die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik. Thuiswonende mensen die niet in staat zijn om naar een GGD-priklocatie te gaan, maar wel een verhoogd risico hebben op ernstig ziek worden door corona, kunnen contact opnemen met de GGD. Een mobiel team van de GGD kan bij hen de vaccinatie thuis uitvoeren.

Bron: Farma Magazine