Nachtelijke sluiting van sommige huisartsenposten en nachtdiensten naar waarnemende huisartsen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Innovaties zijn noodzakelijk om de toekomstbestendigheid van de huidige huisartsenposten te kunnen garanderen. Dat betogen de auteurs Paul Giesen, Jojanneke Kant, Alja Sluiter, Wim Verstappen en Martijn Rutten in het artikel Innovaties noodzakelijk voor toekomstbestendige huisartsenposten in Huisartsen en Wetenschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om de nachtelijke sluiting van sommige huisartsenposten en de nachtdiensten toebedelen aan de waarnemend huisartsen.

De Nederlandse huisartsenposten (HAP’s) ontstonden rond 2000 uit onvrede met de bestaande waarneemstructuren. Praktijkhouders zouden zo ontlast moeten worden en er zou meer scheiding komen tussen werk en privé. Ruim 20 jaar later verkopen praktijkhouders meer dan 50% van hun diensten aan waarnemende huisartsen en is de belasting naast de intensieve dagpraktijk groter dan ooit.Voor praktijkhouders is het een verliespost waarbij de huisartsenhun diensten met 20% verlies of meer moeten verkopen. Loskoppeling van diensten is verder weg dan ooit evenals het idee van een gezamenlijke spoeddienst SEMD (Spoed Eisende Medische Dienst) met andere partijen in de spoedzorg.

Bron: Academie Nieuwe Zorg

X