Minister lanceert plan voor verbetering preferentiebeleid

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 12 juni 2024

Bij een dreigend tekort van een geneesmiddel het preferentiebeleid sneller aanpassen, zorgverzekeraars een langere aanwijsperiode laten hanteren en bepaalde groepen medicijnen uitsluiten van preferentie. Deze drie maatregelen kunnen het preferentiebeleid verbeteren, schrijft demissionair minister Pia Dijkstra van Medische Zorg aan de Tweede Kamer.

In haar brief stelt Dijkstra het eens te zijn met de Tweede Kamerleden die in het commissiedebat Hulp- en Geneesmiddelenbeleid van 30 mei hebben aangegeven dat het preferentiebeleid moet worden aangepast omdat het in zijn huidige vorm kan leiden tot tekorten. In het debat zijn drie mogelijke verbeteringen benoemd, ieder met een eigen tijdpad.

Het eerste voorstel is om bij signalen van dreigende schaarste het preferentiebeleid voor een product op te heffen, zodat apotheken dan ook vergelijkbare producten van een andere leverancier kunnen verstrekken. Zorgverzekeraars passen al het preferentiebeleid aan op basis van voorraadgegevens van leveranciers, aldus Dijkstra, maar dan kan het nog zes weken duren voordat dit is verwerkt in de apotheekinformatiesystemen, vanwege de maandelijkse update van de G-Standaard.

De KNMP en Z-Index onderzoeken hoe deze informatie sneller kan worden gedeeld naast de maandelijkse publicatie van de G-Standaard. In het najaar 2024 zal de minister de Kamer hierover nader informeren.

Bron: Pharmaceutisch Weekblad