Met belangstelling voor de endocrinologie en voor elkaar.

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

De ECE Milaan van dit jaar was een succes, na twee jaar wachten!

In Milaan was op 21/24 mei 2022 de jaarlijkse bijeenkomst van de European Society of Endocrinology, of kortweg ESE. Het jaarlijkse congres, het Europees Congres voor Endocrinologie (=het ECE) was de laatste jaren niet mogelijk vanwege de Covid-19 maatregelen en beperkingen. Lyon 2019 was het laatste ECE met meer dan drieduizend bezoekers. Dit jaar waren er naar schatting bijna 2.800 personen in endocrinologie geïnteresseerden in Milaan en waren er iets meer dan 1.000 mensen online. Daarvan waren er bijna honderd mensen uit Nederland (Bron: D.de Rijdt – ESE).

Voorafgaand aan de ECE – die op zaterdagmiddag formeel werd geopend – hadden we op vrijdagavond een bijeenkomst van alle “bijnierorganisaties” die in Milaan waren. We waren uitgenodigd door de Italiaanse Bijniervereniging. Dus de drie CAH/AGS groepen (Duitsland, Spanje en Italië), de hypofysegroep (NHS) en de Addison organisaties (Nederland, Denemarken, Italië). In totaal zo’n zeven patiëntenorganisaties verspreid over Europa. Het was opvallend duidelijk hoeveel “geluk” we in Nederland hebben met de zorg voor bijnierpatiënten en de voortdurende beschikbaarheid van medicijnen. Vooral in ons geval met de variaties in de tabletgrootte van hydrocortison. De CAH/AGS vertegenwoordigers uit Italië en Spanje waren hier bijzonder jaloers op, want ook zij moeten het doen met 20 mg tabletten voor de kinderen, die ook regelmatig niet verkrijgbaar zijn. Zij hebben dagelijks te maken met de worsteling om van een 20mg tablet vier of vijf gelijke kleinere delen te maken.

Bron: BijnierNET