Mensen met een chronische ziekte hebben meer vertrouwen in de gezondheidszorg, maar er bestaan ook zorgen

Tussen 2018 en 2020 hadden steeds meer mensen met een chronische ziekte vertrouwen in de zorg. Dat is van groot belang, want een gebrek aan vertrouwen kan ertoe leiden dat zij zorg mijden of de aanbevelingen van de zorgverlener niet altijd opvolgen. Het Nivel monitort de mate van vertrouwen over de tijd middels vragenlijstonderzoek binnen het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten.

In 2021 vroegen we aan mensen met een chronische ziekte of zij zich zorgen maken over de invloed van de pandemie op de zorg en ondersteuning. Het merendeel (55%) blijkt zich geen zorgen te maken. Bij ongeveer een vijfde bestaan echter wel (veel) zorgen. Of deze zorgen ook van invloed zijn op de mate van vertrouwen in de zorg zal nog moeten blijken. In het najaar van 2022 publiceren we opnieuw over het vertrouwen in de zorg, waarin duidelijk zal worden of mensen met een chronische ziekte in 2022 nog net zo veel vertrouwen in de zorg hebben.

Bron: Nivel