Meeste SEH’s halen normen niet, Kuipers dreigt geldkraan dicht te draaien

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Meer dan de helft van de 80 SEH’s voldoet niet aan alle kwaliteitsnormen. Zo is er bij 19 SEH’s niet altijd een SEH-arts, medisch specialist of arts-assistent aanwezig. Minister Kuipers van VWS vraagt de NZa om te kijken naar de financiering van de SEH’s die in gebreke blijven.

Dat staat in een brief die Kuipers heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. Hij wil van de NZa weten “hoe het omgaat met dit signaal in het kader van het toekennen van de beschikbaarheidsbijdrage SEH aan ‘gevoelige ziekenhuizen’. Een van de criteria voor deze bijdrage is immers dat aan geldende kwaliteitseisen wordt voldaan.” ‘Gevoelig’ is dat door sluiting van een SEH minder mensen binnen de 45-minutennorm bij een andere SEH terechtkunnen.

Bron: Skipr