Meer tijd voor de patiënt door eerstelijn beter te organiseren

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Het huisartsenprotest van de afgelopen weken maakte duidelijk dat het water de huisarts aan de lippen staat. Méér tijd voor de patiënt is de hoofdleus. Hoe die te realiseren? Martien Bouwmans, auteur van het boek Het zorgstelsel ontrafeld, pleit voor een genuanceerde oplossing. Koppel de ambitie méér tijd voor de patiënt nadrukkelijk aan de ambitie om de organisatie van huisartsenpraktijk te verbeteren.

Een opvallend geluid. Een tweetal jonge, enthousiaste huisartsen die met plezier aan de slag willen. Ze hebben duidelijke ideeën over hoe verbeteringen in de huisartsenpraktijk de werkdruk kunnen verlichten. Waar mogelijk de contacten met patiënten digitaliseren. Andere voorstellen: goed samenwerken met het sociaal domein en regionale huisartsenorganisaties om individuele huisartsen met ict, financiën, personeel enzovoorts te ondersteunen.  Andere huisartsen(organisaties) leggen het accent op meer tijd voor de patiënt,  bijvoorbeeld door verlaging van de normpraktijk (met behoud van inkomen) of verlenging van de consultduur naar 15 minuten.

Bron: Zorgvisie