Meer jongeren met schulden, vooral zorgpremie is een probleem.

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 8 mei 2024

Deurwaarders zien steeds meer jongeren met schulden. Een van de belangrijkste oorzaken is betaalachterstanden bij de zorgverzekering, blijkt uit een rondgang van de NOS. Extra wrang is dat veel van deze jongeren geen zorgtoeslag aanvragen.

Flanderijn, een van de grootste gerechtsdeurwaarders van het land, heeft op dit moment zo’n 45.000 jongeren met betalingsachterstanden in het bestand. “Dat aantal wordt niet kleiner, sterker nog: we zien het elk jaar met 1 of 2 procent stijgen”, zegt directeur Michel van Leeuwen. Daarbij valt het de gerechtsdeurwaarder op dat de zorgpremie als eerste voorbijkomt.

En ook Paul Otter, gerechtsdeurwaarder bij Syncasso, maakt zich zorgen over het toenemend aantal jongeren met schulden. “Het is een stijging die groot genoeg is om te zeggen, hier is wat aan de hand.”

Om mensen te ondersteunen met het betalen van de zorgverzekering heeft de overheid zorgtoeslag in het leven geroepen. Daar kunnen ook jongeren een beroep op doen. Maar uit een onderzoek van het Nibud onder mbo-studenten in 2021 bleek dat velen van hen geld mislopen omdat ze niet op de hoogte zijn dat ze daarvan gebruik kunnen maken. Ook Flanderijn hoort vaak van jongeren dat zij geen zorgtoeslag hebben aangevraagd. “Ze zijn bang dat ze het geld later moeten terugbetalen.”

Zorgverzekeraars zien ook dat jongeren kampen met achterstanden, maar ze vormen geen “specifieke probleemgroep”, laat een woordvoerder van CZ weten. En de afgelopen jaren zijn zorgverzekeraars mensen met betaalachterstanden ook actief gaan benaderen. Als iemand een achterstand heeft van zes maanden, zijn verzekeraars verplicht om die persoon te registreren als wanbetaler.

Bron: NOS