Meer huisartsen hanteren patiëntenstop

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 9 juli 2024

Bij 60 procent van de huisartsenpraktijken was er in het afgelopen jaar sprake van een patiëntenstop door capaciteitsproblemen. Het percentage praktijken dat moeite had om de toegewezen avond-, nacht- en weekenddiensten te vervullen, is wel gehalveerd.

Dat blijkt uit een rapport van het Nivel over de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg in negen regio’s. Dat het beter lukt om de diensten te vervullen, wordt door het Nivel verklaard door de invoering van het actieplan werkdruk in de ANW. 

Werkdruk

De werkdruk blijft hoog bij huisartsenpraktijken; 77 procent van de praktijken geeft dat aan. Bij ziekte van collega’s gaf 56 procent van de deelnemende huisartsen aan dat er meteen een groot probleem was en 17 procent dat door werkdruk het ziekteverzuim hoog was.

Het percentage praktijken dat een tekort verwacht aan huisartsen en doktersassistenten is 56 procent.  

Bron: Skipr