Meer aandacht nodig voor inleveren ongebruikte medicatie

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 11 mei 2023

Een kwart van de inwoners van Noord-Nederland geeft aan dat zij ongebruikte geneesmiddelen nooit inleveren bij een apotheek of milieustraat. Terwijl een derde zegt dit altijd wel te doen. Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat Transformational Media van NHL Stenden Hogeschool.

Meer dan 60% van de inwoners van Noord-Nederland heeft in de afgelopen 24 maanden ongebruikte medicijnen gehad. De meest genoemde reden hiervoor is het stoppen met medicatie omdat die niet meer nodig was. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek, dat onderdeel uitmaakt van het project ‘Medicijnresten uit water’ in Noord-Nederland.

Ongeveer een kwart van de respondenten levert ongebruikte geneesmiddelen nooit in bij apotheek of milieustraat. Opvallend is dat vooral de jongere doelgroep (18-29 jaar) ongebruikte medicijnen het minst vaak inlevert, aldus de onderzoekers.

Verder blijkt dat respondenten die meer kennis hebben over hoe en waar je ongebruikte geneesmiddelen kunt inleveren, en bij wie het onderdeel uitmaakt van hun vaste gedragspatronen, ongebruikte medicatie vaker inleveren bij een apotheek of milieustraat. Meer dan een kwart geeft aan niet genoeg geïnformeerd te zijn over de mogelijkheid ongebruikte geneesmiddelen in te leveren bij de apotheek.

Bron: Pharmaceutisch Weekblad