Maximeringsregeling GVZ helpt 63.000 mensen – Artikel SFK

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Grote verschillen in eigen bijdragen: driekwart betaalde maximaal €10 bij

In het Pharmaceutisch Weekblad van 4 maart 2022 is een artikel gepubliceerd van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Deze stichting heeft in kaart gebracht hoeveel eigen bijdragen gerekend worden voor medicijnen in 2021. Het is in totaal €80 miljoen. De overheid heeft deze eigen bijdragen gemaximeerd. Dit betekent dat een patient maximaal € 250/jaar betaalt aan eigen bijdragen. Voor sommige patiënten kan deze eigen bijdrage heel hoog zijn en die zijn met deze maximeringsregeling geholpen. In 2021 zijn dat in totaal 63.000 patiënten. In deze groep zitten bjnierpatiënten, maar ook patiënten met andere aandoeningen.

Wil je het artikel lezen, ga dan naar de themapagina waar alle relevante informatie is verzameld over medicijnen.

Bron: BijnierNET