LHV: Medicatietekort blijft een groot probleem

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 16 mei 2024

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats voor patiënten, maar ook voor apothekers en artsen. LHV en NHG zoeken samen met betrokken partijen naar een oplossing.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de tekorten. In veel gevallen is er sprake van distributieproblemen en productieproblemen of een toegenomen vraag. Ook speelt mee dat Nederland door lage prijzen en het relatief beperkte inwoneraantal niet als een aantrekkelijke markt wordt gezien voor de fabrikanten. Ook het prijs- en vergoedingenbeleid (waaronder het preferentiebeleid) speelt een rol.

Gevolgen voor patiënt, apotheker en huisarts
De medicatietekorten hebben grote gevolgen voor de patiënt. Zij kunnen niet rekenen op een middel dat zij nodig hebben voor hun gezondheid. Het geneesmiddelentekort heeft ook grote impact op het werk van apothekers en huisartsen. Het zoeken naar vervangende medicatie kost hen veel tijd. Tijd die ze niet aan de patiënt kunnen besteden.

Wat doen wij om de tekorten te verminderen?
Samen met onder andere de KNMP, FMS en patiëntenorganisaties zorgen LHV en NHG ervoor dat het probleem hoog op de agenda blijft. Daarnaast spannen we ons samen met deze partijen in om bestaande regelgeving aan te passen die tekorten in de hand werken. En om daar waar er tekorten zijn de gevolgen voor patiënt, arts en apotheker zo klein mogelijk te maken. We zijn hierover voortdurend in gesprek met VWS. Ook bij de politiek vragen we aandacht voor het probleem. Zo zijn we op 24 mei 2024 aanwezig bij de vaste Kamercommissie Medicatietekorten.

Bron: Academie Nieuwe Zorg