Langer consult moet structureel van de grond komen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Een grote steun in de rug voor ons jarenlange pleidooi voor meer tijd voor de patiënt.Aukje de Vries (VVD) geeft aan dat wanneer pilots in de zorg goed blijken te werken, er breder aan de slag moet worden gegaan: “Een mooi voorbeeld is de ervaring met een langere huisartsenconsult. Er wordt aangegeven dat het leidt tot minder zorgkosten, omdat er meer aandacht is voor de patiënt, voor een beter gesprek, voor meer preventie of een betere en doelmatige behandeling. Daar zouden we dus graag mee doorgaan.”

Maarten Hijink (SP) doet er een schepje bovenop: “Huisartsen willen heel graag meer tijd voor een patiënt. Zij willen geen consult van 10 minuten maar van 15 minuten. Driekwart van de huisartsen geeft inmiddels aan dat de werkdruk veel te hoog is geworden. Die negatieve spiraal moet wat de SP betreft nu echt doorbroken worden. Wat gaat het kabinet doen om de positie van de huisartsen te verbeteren? Kan de praktijknorm niet verder worden verlaagd zodat een consult van 15 minuten de standaardnorm in elke praktijk wordt? Wij begrijpen heel goed dat hier de kosten voor de baten uitgaan, maar als je de proeven die ze hiermee hebben gedaan goed bekijkt, dan zie je dat het gewoon werkt. Meer tijd voor een patiënt betekent minder mensen die doorgaan naar het ziekenhuis. Dat zou het kabinet toch moeten aanspreken?”

Bron: Academie Nieuwe Zorg