Kuipers: ”Zorgcoördinatiecentra moeten belasting op de zorg verlagen”

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 26 januari 2023

De huisartsen stemmen, als laatste partij, toch in met het zorgakkoord. Een stap in de goede richting, maar hoe toekomstbestendig is de zorg? Zo zijn er grote zorgen over het nijpende medicijntekort. Minister Kuipers vertelt bij Op1 wat het zorgakkoord gaat betekenen en hoe hij de problemen te lijf gaat.

Zorg Coördinatie Centrum

Als voorbeeld van wat de patiënt kan gaan merken van het Zorgakkoord noemt Kuipers het regionaal Zorg Coördinatie Centrum. ”Dat is een prachtig initiatief dat we met tien pilots in het hele land hebben gedaan. Dat is zo succesvol dat we dat in het hele land gaan invoeren.”

”Het is een centrum waar mensen met een acute zorgvraag, zowel burgers als professionals, contact mee kunnen opnemen. Daar is over de volle breedte van de zorg een realtime-inzicht in beschikbare capaciteit. Mensen worden dan aan de telefoon zo gericht mogelijk geholpen op de manier die voor hun zorgvraag het meest toepasselijk is.”

”Nu kunnen mensen met een acute zorgvraag terecht bij de huisarts, de spoedeisende hulp of ze bellen 112. Maar we weten van de pilot dat de mensen die 112 bellen, daarvan bleek dat de helft helemaal geen 112 nodig had. En van die helft bleek ook weer de helft, dus een kwart van het totaal, uitstekend online geholpen te kunnen worden.”

Bron: NPO 1