Kuipers: ‘IGJ gaat bezettingsnorm spoedzorg handhaven’

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 25 april 2023

“Er is een kwaliteitskader spoedzorg met daarin de normen waar de acute zorg aan moet voldoen”, zegt minister Kuipers in een video-interview. Toch voldoen niet alle ziekenhuizen aan de minimale bezettingsnorm. De inspectie gaat hierop handhaven. Een van de grootste knelpunten bij de acute zorg is de toegankelijkheid. Deze staat overal onder druk. Regionale zorgcoördinatie in alle regio’s is daarom een belangrijk agendapunt van VWS-minister Kuipers. Dat zegt hij in een interview voor het Zorgvisie-congres Acute Zorg. Daarnaast gaat de inspectie handhaven op de bezettingsnorm spoedzorg, waar veel ziekenhuizen mee worstelen, vertelt Kuipers.

Bezettingsnorm
Volgens de bezettingsnorm moet op een SEH-afdeling altijd minimaal één arts met één jaar werkervaring aanwezig zijn. Kuipers benadrukt dat ziekenhuizen aan deze minimale norm moeten voldoen. “Wat mij betreft had de norm ook op twee jaar mogen liggen, maar het is nou eenmaal één jaar. Het hoeft ook geen SEH-arts te zijn, het is echt een minimale norm. Maar we zien dat nog niet alle ziekenhuizen in Nederland aan deze norm voldoen. En dan gaat het niet alleen om de kleine regionale ziekenhuizen.”

Bron: Academie Nieuwe Zorg