Koester huisarts, trots op apotheker

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

De politiek moet moed tonen en heldere keuzes maken. Anders gaat het faliekant mis met de zorg. Marianne de Visser, lid van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid over waarom welke maatregelen nodig zijn. En over de farmaceutische zorg: “Koester de huisarts. We mogen trots zijn op de apotheker.”

Dat het in de zorg anders moet, daar is iedereen het wel over eens. Iedere maand komt er wel weer een rapport met aanbevelingen die vooral gaan over hoe de almaar stijgende zorgkosten in toom te houden.

Het rapport Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, kijkt verder dan alleen de financiële paragraaf. De raad roept de politiek op nu eens echt in actie te komen om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Dat kan alleen door heldere keuzes te maken: ingrijpen in sectoren waar de toegankelijkheid van de zorg ondermaats is. Maar ook inzet van middelen en mensen op een manier die leidt tot een langere gezonde levensverwachting en verbetering van de kwaliteit van leven.

Bron: Academie Nieuwe Zorg