Informatie over behandelingen en zorgaanbieders wordt vaak niet gebruikt

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Onder patiënten is behoefte aan informatie over behandelingen en zorgaanbieders, maar toch wordt de beschikbare informatie vaak niet gebruikt, blijkt uit literatuuronderzoek van het Nivel. De meeste patiënten leunen bij het maken van een keuze sterker op het advies van de (huis)arts dan op andere informatievoorzieningen.

In wisselende mate zoeken patiënten informatie over behandelingen en zorgaanbieders daadwerkelijk op; zij zoeken daarbij vaker naar informatie over behandelingen dan over zorgaanbieders, schrijft het Nivel. “In de praktijk zien we echter dat keuzes lang niet altijd bewust worden gemaakt of dat de informatie hier niet voor wordt gebruikt. Het blijkt dus niet vanzelfsprekend dat de patiënt op zoek gaat naar informatie om de juiste zorgkeuze te maken.” Mogelijke verklaringen zijn dat patiënten familie of vrienden volgen in hun zorgkeuze of dat zij juist graag de expert volgen.

Bron: Qruxx