In de zorg zal het eerst nog erger worden voordat het beter gaat

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 15 maart 2023

Een vergrijzende bevolking, meer langdurige zieken, een aanhoudende personeelscrisis plus de post-
covid-uitputting hebben geleid tot een perfect storm in de Europese gezondheidszorg.

Op donderdag 16 maart leggen ziekenhuismedewerkers in heel Nederland voor vierentwintig uur het werk neer. Alleen de spoedeisende zorg gaat door. De stakingsbereidheid is historisch hoog.

Nederland is niet het enige land waar zorgpersoneel massaal het werk neerlegt om betere voorwaarden af te dwingen. Begin dit jaar staakten Spaanse zorgmedewerkers drie dagen lang. In het Verenigd Koninkrijk werd zelfs het werk op de spoedeisende hulp stilgelegd. Het tekort aan ongeveer twee miljoen gezondheidswerkers in Europa is acuut voelbaar op het hele continent. De WHO schat dat er in 2030 een wereldwijd tekort zal zijn van vijftien miljoen gezondheidswerkers. Wat kan er worden gedaan om het tij te keren?

Bron: Academie Nieuwe Zorg