Huisartsen verwachten meer werkdruk door online inzage.

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Zorgverleners in de huisartsenpraktijk vrezen een mogelijke toename van de werkdruk doordat patiënten hun medische gegevens voortaan online kunnen inzien. Patiënten zijn verontrust dat de privacy niet goed is geborgd. Dat blijkt uit een internationaal literatuuronderzoek van Nivel, Radboudumc en Universiteit Maastricht.

Huisartsenpraktijken zijn sinds juli 2020 verplicht hun patiënten elektronische inzage te geven in hun medisch dossier. Praktijkmedewerkers zijn bezorgd over de angst bij patiënten die deze inzage via internet kan oproepen, concluderen de onderzoekers. Ook voorzien de medewerkers dat de werkdruk in de huisartsenpraktijken zal toenemen door de hoge verwachtingen die patiënten hebben bij online inzage, en de noodzakelijke extra stappen in het zorgproces die dat met zich meebrengt.

Bron: Pharmaceutisch Weekblad

X