Hoe Positieve Gezondheid en Samen Beslissen elkaar verrijken

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

In persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat het om de vraag: wat doet ertoe voor jou? Dat geldt bij zowel Positieve Gezondheid als Samen Beslissen. Maar hoe verhouden deze benaderingen zich tot elkaar? Welke winst valt er te behalen? En wat kunnen ze van elkaar leren? Vilans heeft het vraagstuk verkend en deelt de conclusies.

Als een organisatie Samen Beslissen introduceert bij medewerkers en de werkwijze implementeert, voelt de organisatie vaak niet de ruimte om ook Positieve Gezondheid te implementeren. En andersom. Het voelt als twee verschillende trajecten.

Met dit hokjesdenken mis je kansen en verlies je het hogere doel uit het oog. En dat hogere doel gaat over doen wat voor de persoon met een zorgvraag betekenisvol is.

De twee benaderingen hebben overeenkomsten en in de verschillen kunnen ze van elkaar leren. Ze kunnen elkaar bekrachtigen. Implementeer de ene benadering en verrijk deze met de andere, zie het als een kans om nog beter aan te sluiten bij degenen voor wie je het doet.

Bron: Qruxx