Het einde van de crisis gloort nu echt, volgens minister De Jonge.

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Voor het eerst noemt het kabinet een datum waarop de coronamaatregelen kunnen eindigen. Het is opnieuw een teken dat het einde van de crisis gloort.

Volgens het kabinet is het einde van de coronacrisis nu echt in zicht. Als het vaccinatietempo hoog blijft en er de komende maanden geen nieuwe, gevaarlijke mutatie van het virus opduikt, kunnen na de zomervakantie de coronamaatregelen van tafel. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge noemde in het tv-programmaWNL op Zondaghet intrekken van de mondkapjesplicht en de anderhalve meter afstand per 1 september ‘een heel reëel perspectief’.

Bron: Academie Nieuwe Zorg