Herziene KNMP-richtlijn Medicatiebewaking geautoriseerd

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 12 juni 2024

De herziene KNMP-richtlijn Medicatiebewaking is geautoriseerd. In de richtlijn staan aanbevelingen voor het uitvoeren van medicatiebewaking door de openbaar apotheker in de vier stappen: signaleren, analyseren, afhandelen en evalueren. De KNMP-richtlijn Medicatiebewaking is vastgesteld in april 2024.

In de herziene KNMP-richtlijn Medicatiebewaking is een aantal noten toegevoegd en gewijzigd, onder andere over de reden van voorschrijven, uitwisseling van labwaarden, Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s), off-labelgebruik en farmacogenetica. De noten zijn een toelichting en verdieping van de aanbevelingen. Er zijn geen wijzigingen gedaan in de aanbevelingen zelf, behalve dat de implementatie-aanbeveling rondom labwaarden is komen te vervallen.

De richtlijn beschrijft de verschillende soorten farmacotherapiegerelateerde problemen (FTP’s) waarop de openbaar apotheker bewaakt. Ook komen aanbevelingen aan bod voor praktijkvoering om het proces van medicatiebewaking in te richten in de openbare apotheek. De richtlijn Medicatiebewaking vormt de basis voor het verlenen van goede farmaceutische zorg door de openbaar apotheker, samen met de andere KNMP-richtlijnen van de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg.

Bron: KNMP