Grote invloed van klimaatverandering op gezondheid, meer onderzoek nodig naar samenhang

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 14 mei 2024

De effecten van klimaatverandering worden steeds duidelijker merkbaar, ook op onze gezondheid. Het RIVM analyseerde voor de periode 1991-2020 welke gezondheidseffecten dat zijn. Ook onderzocht het RIVM de impact van deze effecten en hoe waarschijnlijk het is dat ze plaatsvinden. Het RIVM keek daarbij naar hitte, luchtkwaliteit, mentale gezondheid, uv(ultraviolet)-straling, (pollen)allergieën en infectieziekten. De studie is onderdeel van een overzichtsrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat beschrijft voor verschillende sectoren de invloed van klimaatverandering. Daaruit blijkt dat gezondheidseffecten ook in vergelijking met andere sectoren hoog scoren op impact en waarschijnlijkheid. De effecten van klimaatverandering staan niet los van elkaar, maar kunnen elkaar versterken. Het RIVM vindt het belangrijk dat hier meer onderzoek naar wordt gedaan, zodat Nederland zich beter kan voorbereiden op extreme weersomstandigheden waarin gelijktijdig effecten optreden in de onderzochte sectoren.

Het klimaat verandert wereldwijd, en ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur is de afgelopen eeuw gestegen. Er is meer neerslag, meer droogte en zomerse dagen komen vaker voor (boven de 25 graden Celsius). Dat heeft nu al grote gevolgen. In het kader van de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL(Planbureau voor de Leefomgeving)) samen met andere kennisinstellingen onderzoek naar de effecten van klimaatverandering. Het RIVM brengt de gezondheidseffecten in beeld. Deze nieuwe analyse biedt een basis voor beleid en prioritering van de meest urgente risico’s. Het RIVM beveelt aan te onderzoeken hoe effecten van klimaatverandering elkaar kunnen versterken en daardoor kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting.

Bron: Academie Nieuwe Zorg