Grip op een chronische aandoening

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 24 augustus 2023

“Zorgverleners moeten meer naar de persoon kijken dan naar de patiënt”, zegt Esther Boudewijns. Zij promoveerde op het uitbreiden van de Ziektelastmeter, die patiënten en zorgverleners inzicht geeft in de ervaren ziektelast. Demissionair staatssecretaris Van Ooijen is erg enthousiast over het instrument. “De Ziektelastmeter zorgt ervoor dat het gesprek tussen patiënt en zorgverlener meteen bij de kern kan beginnen. Dat scheelt beiden kostbare energie”, zei hij in een videoboodschap voor een symposium over de ziektelastmeter voor chronische aandoeningen. Volgens hem sluit dit instrument aan bij de afspraken in het Integraal Zorgakkoord en het nationaal preventieakkoord.

Ziektelastmeter

De Ziektelastmeter is in 2014 ontwikkeld voor mensen met COPD. Patiënten vullen een vragenlijst in over hun ervaren ziektelast vóórdat ze de spreekkamer van de zorgverlener ingaan. De antwoorden op die vragen worden vertaald in een plaatje met ballonnen; laag hangende rode ballonnen staan voor een hoog ervaren ziektelast, hoog hangende groene ballonnen zijn onderwerpen waar de patiënt geen ziektelast ervaart, er tussenin hangen oranje en gele ballonnen.

Bron: Qruxx