Goede informatieverstrekking van groot belang in deze onzekere tijd

De pandemie trekt nog steeds een zware wissel op de toegankelijkheid

De Nederlandse Zorgautoriteit vraagt zorgaanbieders die patiënten ongerust maken over hun zorgverzekering daarmee te stoppen. We zien dat sommige ziekenhuizen als gevolg van onderhandelingen met zorgverzekeraars patiënten proberen te bewegen om over te stappen. Dit mogen zij niet doen. We wijzen daarnaast zorgverzekeraars erop dat zij mensen goed moeten informeren over de kenmerken van hun zorgverzekering en de zorgaanbieders waarmee zij al wel of nog geen contract hebben afgesloten. De NZa spreekt zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan als zij niet in lijn handelen met de regels van goede informatieverstrekking aan patiënten en verzekerden.

Bron: Zorgkrant