Gezondheidsraad: geef 60-plussers en bewoners zorginstellingen boosterprik

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

60-plussers en mensen die wonen in een zorginstelling moeten een extra coronaprik kunnen krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Volgens de Gezondheidsraad werken de vaccins nog altijd zeer goed tegen ernstige infecties en ziekenhuisopnames, maar zijn er aanwijzingen dat de effectiviteit van de vaccins bij oudere mensen iets afneemt.

De Gezondheidsraad acht het daarom verstandig bij deze groepen nu al te beginnen met een zogeheten booster, voordat het aantal ernstige infecties vanwege afgenomen effectiviteit sterk begint toe te nemen.

De booster kan volgens het advies gezet worden vanaf zes maanden na de “primaire vaccinatieserie”: dat wil zeggen na de tweede prik met Pfizer, Moderna en AstraZeneca, of na de eerste en enige prik met Janssen. Wie in eerste instantie AstraZeneca of Janssen gekregen heeft, zal een booster krijgen met Pfizer of Moderna.

Bron: NOS