Gewichtstoename door geneesmiddelen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 10 januari 2023

Gewichtstoename is een bekende bijwerking van verschillende geneesmiddelen. Niet alleen de toename van het lichaamsgewicht zelf is een ongewenste bijwerking. Het vergroot ook het risico op diabetes en hart- en vaataandoeningen.

Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt regelmatig meldingen van gewichtstoename. Een aantal geneesmiddelgroepen waarbij deze bijwerking bekend is zijn antidepressiva, antipsychotica, anti-epileptica, antihistaminica, corticosteroïden en bepaalde geslachtshormonen. Vaak gaat het om enkele kilo’s, maar soms ook om tientallen kilo’s. Bij de antidepressiva en antipsychotica werd een grotere gewichtstoename gemeld vergeleken met andere geneesmiddelgroepen.
Het is niet altijd duidelijk of gewichtstoename het gevolg is van de geneesmiddelen. De onderliggende aandoening kan soms ook een rol spelen.

Bron: Lareb / Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek