Geneesmiddelen moeten sneller bij patiënt komen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Daarvoor pleit de KNAW in een nieuw advies ’Meer efficiëntie door innovatie’.

De Nederlandse kennis op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling is te veel versnipperd. Wetenschappers lopen hierdoor vast wanneer ze hun ontdekking naar de patiënt willen brengen. Daarom moet er landelijke coördinatie komen om wetenschappers te ondersteunen en samenwerking te bevorderen. Zo wordt medicijnontwikkeling sneller en effectiever en krijgen patiënten beter toegang tot nieuwe therapieën. Daarvoor pleit de KNAW in een nieuw advies ’Meer efficiëntie door innovatie’.

Het proces van geneesmiddelenontwikkeling is kostbaar, vol hindernissen en vergt een lange adem, aldus het adviesrapport. Tussen het allereerste idee voor een nieuw medicijn tot het gebruik door een patiënt kan 15 jaar verstrijken. Daarbij kunnen soms 10 duizend andere kandidaat-medicijnen zijn afgevallen, waarvoor tot wel 2 miljard euro aan kosten gemaakt kunnen zijn. Innovatieve technieken hebben de afgelopen jaren nieuwe mogelijkheden gecreëerd op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling. Toch leiden die niet altijd tot nieuwe therapieën, lagere kosten of snellere toegang voor de patiënt. 

Bron: Zorgkrant

X