Eigen zorgrisico blijft op 385 euro, de premie gaat daardoor wel omhoog

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Wie in 2022 in het ziekenhuis wordt behandeld, moet de eerste 385 euro van de kosten zelf betalen. Als de behandeling duurder is, dekt de verplichte zorgverzekering de kosten. Dat is het gevolg van de bevriezing van het eigen risico in de zorgverzekering, die de Tweede Kamer unaniem heeft afgedwongen bij het kabinet. De premie voor de zorgverzekering gaat hierdoor wel omhoog.

In juni diende Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP) tijdens een coronadebat een motie in waarin bevriezing van het eigen risico werd bepleit. Alle fracties tekenden de motie. Het demissionaire kabinet regelt de bevriezing met een wetswijziging, die minister De Jonge van Volksgezondheid maandag met de Kamer besprak. Die wetswijziging is nodig omdat de Zorgverzekeringswet voorschrijft dat het eigen risico de stijging van de zorguitgaven volgt. Als geen actie was ondernomen, zou het eigen risico
volgend jaar tien euro hoger worden.

Bron: Academie Nieuwe Zorg

X