Een arts is meer dan een witte jas

Publicatiedatum: 19 januari 2023

Huidige geneeskundestudenten en jonge dokters hebben nog een lange loopbaan voor zich. De studie geneeskunde sluit echter niet aan bij het veranderende zorglandschap, dat de loopbaan van al deze jonge artsen in grote mate zal beïnvloeden. De witte jas moet tijdens de studie wat vaker aan de kapstok blijven hangen.

We worden ouder, er zijn steeds meer mensen met chronische ziekten, de zorgkosten nemen toe en de vraag naar zorgverleners stijgt explosief. In de zorg verschuift de nadruk van ziekte naar gezondheid, functioneren en meedoen in de maatschappij – niet alleen lichamelijk, maar ook psychosociaal. Preventie en leefstijl worden steeds belangrijker. Daarmee verschuift zorg van het ziekenhuis naar daarbuiten. Een duidelijke trend van afname van het aantal ziekenhuizen en ziekenhuisbedden is zichtbaar.1 Op dit moment heerst al een enorme discrepantie op de arbeidsmarkt. Een grote groep basisartsen wacht op een opleidingsplek voor een ziekenhuisspecialisme en er zijn in het ziekenhuis te weinig abeidsplaatsen voor de opgeleide jonge klaren.2 Buiten het zieken­huis zijn er juist grote tekorten.3

Bron: Medisch Contact