Doe iets aan kloof tussen arbeid en zorg

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Er moet integraal beleid zijn dat de kloof tussen arbeid en zorg verkleint en mensen die ziek zijn of waren in staat stelt om binnen hun mogelijkheden, wensen en behoeften op verantwoorde wijze te kunnen (blijven) werken. Want volwaardig en verantwoord aan het werk (kunnen) blijven is in ieders belang: van de werkende, werkgevers en de maatschappij.

Dat schrijven de Samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Die bespreekt binnenkort de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo’n beleid is nodig voor mensen met een chronische aandoening, maar ook voor mensen die kampen met de (chronische) gevolgen van een ziekte. Voor hen is behoud van of terugkeer naar werk lastig. De Samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid pleiten daarom voor een betere samenwerking tussen VWS en SZW.

Bron: Patiënten Platform Nederland