Dijkstra: instemmingsrecht gemeenten brengt kwaliteit van ziekenhuiszorg in gevaar

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 20 juni 2024

Instemmingsrecht voor gemeenten en burgers bij sluiting van ziekenhuisafdelingen of fusies is juridisch onhaalbaar en een slecht idee. Dat schrijft demissionair VWS-minister Pia Dijkstra in een Kamerbrief. Instemmingsrecht legt volgens haar een onevenredige verantwoordelijkheid bij gemeenten neer. “Zonder dat zij de verantwoordelijkheid dragen voor de consequenties op het gebied van veilige patiëntenzorg, goed werkgeverschap, continuïteit van de bedrijfsvoering of de zorgplicht.”

De sluiting en concentratieplannen van acute zorg in Zutphen, Heerlen en Zoetermeer doen veel stof opwaaien. Burgers en gemeenten spreken zich fel uit via petities, protesten en de media en eisen inspraak. Begin maart nam een grote Kamermeerderheid een motie aan die instemmingsrecht van burgers en de gemeenteraad bij sluiting van SEH’s bepleit.

Huidige borging

Volgens Dijkstra is het de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis om over de geboden zorg te beslissen en op welke locatie dat gebeurt. “Daarnaast is het van groot belang dat belanghebbenden worden betrokken bij wijzigingen in het aanbod van ziekenhuiszorg.” Op basis van een juridische verkenning concludeert Dijkstra dat via de Wkkgz, Wmcz, Wmg, Wor, Zvw en andere zeggenschapsbewegingen ‘al het nodige is geregeld’ om gemeenten, personeel en patiënten bij sluitings- en fusiebesluiten te betrekken.

Bron: Skipr