Deel huisartsenposten alleen bereikbaar via 0900-betaalnummers | Radar Checkt!

De huisarts valt onder de basiszorg in Nederland en huisartsenposten voor zorg in de avond, nacht en in het weekend vallen niet alleen onder de basiszorg, maar ook onder spoedzorg. Radar bracht 51 huisartsenposten in kaart, waarvan 13 posten telefonisch bereikbaar zijn via een 0900-nummer. Van deze 13 zijn er vervolgens 8 huisartsenposten die geen alternatief telefoonnummer hebben. Gevolg: hoge kosten voor de patiënt en lang niet iedereen kan 0900-nummers bellen: ze zijn bij sommige providers of door werkgevers geblokkeerd. 

Van de 51 huisartsenposten zijn er dus 8 enkel door een 0900-nummer bereikbaar. Dat lijkt misschien niet veel, maar het gaat daarmee om alle huisartsen in Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel. Ook in Zeeland, Apeldoorn en Nijmegen hanteren ze zo’n nummer. 

Nadelen 0900-nummers

Deze geringe bereikbaarheid brengt problemen met zich mee, omdat niet iedereen 0900-nummers kán bellen. Sommige telefoonabonnementen blokkeren deze nummers namelijk automatisch om hoge kosten te voorkomen en sommige bedrijven doen dat ook met telefoons van hun werknemers. 

Bron: Radar