De rem moet op de zorg, maar wie vertelt het aan de kiezers?

De waarschuwingen stapelen zich op: bij ongewijzigd beleid wordt de gezondheidszorg in vergrijzend Nederland onbetaalbaar. Maar waarom komt het gesprek daarover in politiek Den Haag niet op gang? Minister De Jonge waagt maandag een poging, op bezoek bij de formerende partijen.

Het wordt deze week weer dringen bij de interruptiemicrofoons in de Tweede Kamer, waar minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn begroting voor 2022 verdedigt. Zorgen genoeg in de Tweede Kamer – over de uitgestelde ‘coronazorg’, over oplopende wachtlijsten, over ouderen die niet terecht kunnen in verpleeghuizen. Maar er is één kwestie waar waarschijnlijk niemand z’n vingers aan
wil branden: de dreigende onbetaalbaarheid van de zorg. Nee, dan liever goede sier maken met extra wensen.

Bron: Academie Nieuwe Zorg