De corona-zomergolf zwelt aan. Zijn de vaccins nog goed genoeg?

Pandemie: Nu het coronavirus weer opleeft, denken experts na over de volgende booster. Moet dat met een aangepast vaccin? Of zijn de bestaande middelen goed genoeg?

De corona-zomergolf zwelt aan. Het aantal besmettingen met het virus SARS-CoV-2 is in Nederland de afgelopen week opnieuw toegenomen, in het riool neemt het virus toe, het reproductiegetal ligt boven de 1. En ook in de ziekenhuizen wordt het zichtbaar. Op de verpleegafdelingen is het aantal coronapatiënten in een maand ruim verdubbeld naar 727. Op de IC’s blijft het aantal laag, maar er werden de afgelopen week meer mensen met corona opgenomen dan de week ervoor.

Bron: Academie Nieuwe Zorg