‘De apotheker is niet klaar als een medicijn is geleverd’

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 28 februari 2023

Dianda Veldman, directeur van Patiëntenfederatie Nederland, vindt dat apothekers zich zouden moeten opwerpen als poortwachters van het medicijngebruik van hun patiënten en hun rol als farmaceutisch zorgverlener moeten intensiveren. Bijvoorbeeld door structureler het gesprek met patiënten aan te gaan en de levering van medicijnen te moderniseren.

Veldman is ruim zeven jaar directeur van Patiëntenfederatie Nederland. Bij haar aantreden sprak ze er in FarmaMagazine haar verbazing over uit dat de gezondheidszorg zo laat was met de introductie van klantgericht denken. Dat gold zeker voor apothekers, die in haar ogen meer maatwerk moeten gaan leveren aan patiënten en ook zichtbaarder moeten worden voor hun patiënten. Dat zou de waardering voor het werk van apothekers mogelijk ten goede komen, want in 2015 kregen ze in reviews op Zorgkaart Nederland gemiddeld slechts een 7,3. Dat is aanzienlijk lager dan de 8,3 voor huisartsen.

Wat is u het meest tegengevallen de afgelopen zeven jaar?
‘Het trage veranderingstempo in de gehele gezondheidszorg, maar dat niet alleen voor de farmaceutische zorg. Het blijkt te weinig lonend of te weinig verplichtend om dingen te veranderen. Dat begint nu wel wat te komen door het toekomstperspectief dat er steeds meer zieke mensen gaan komen en minder zorgverleners, waardoor het zorgstelsel onbetaalbaar dreigt te worden. De zorg is nog steeds erg versnipperd over op zichzelf staande instellingen, die niet uit zichzelf over hun muren heen gaan samenwerken, terwijl dat nu echt meer moet gaan gebeuren.’

Bron: Pharma Magazine