Datakluis voor de zorg verdeelt de meningen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 2 mei 2023

Een datakluis met daarin de medische gegevens van alle Nederlanders zou de buitengewoon moeizame uitrol van de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) kunnen vlottrekken. Maar over de vraag hoe zo’n virtuele kluis er precies uit moet zien verschillen de meningen, blijkens een rapport in opdracht van MedMij. Eén ding lijkt zeker: zorgaanbieders gaan de kluis in ieder geval niet beheren.

Een virtuele kluis met zorggegevens waarvan de burger levenslang eigenaar is en zelf kan bepalen wie toegang krijgt tot welke data. Dat is kortweg waar het concept Datakluis op neerkomt. Doet het denken aan een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo)? Dat kan kloppen, beide concepten hebben raakvlakken.

Een Datakluis zou ervoor kunnen zorgen dat de pgo’s eindelijk van de grond komen. De implementatie daarvan is tot dusverre een aaneenschakeling van vertragingen. De introductie van een datakluis kan mogelijk een aantal knelpunten wegnemen. Tenminste, dat denkt MedElkaar, een initiatief van Stichting MedMij, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland om de pgo-implementatie vlot te trekken.

Bron: Academie Nieuwe Zorg