Databeschikbaarheid in de zorg: Van Papieren Dossiers naar een Digitale Toekomst

Publicatiedatum: 18 mei 2023

Als dermatoloog begon ik ruim 30 jaar geleden mijn carrière in het Maastricht UMC. Destijds werkten we nog met papieren dossiers, waarbij het verkrijgen van cruciale informatie vaak een uitdaging was. Gelukkig hebben we sindsdien enorme vooruitgang geboekt op het gebied van databeschikbaarheid in de zorg. In deze blog wil ik graag de reis naar meer databeschikbaarheid en herbruikbaarheid van gegevens in de zorg bespreken, evenals de voordelen die dit met zich meebrengt.

In de jaren ’90 werkten zorgprofessionals met papieren dossiers, wat leidde tot uitdagingen bij het verzamelen en delen van informatie. Met de overgang naar digitale systemen hebben ziekenhuizen nu beter inzicht in elkaars gegevens en kunnen ze informatie efficiënter hergebruiken. Hierdoor kunnen we de bevindingen, diagnoses en behandelingen van patiënten gemakkelijker volgen. Deze verschuiving heeft de communicatie en samenwerking tussen zorgverleners aanzienlijk verbeterd.

Hoewel we al veel vooruitgang hebben geboekt, is er nog ruimte voor verbetering op het gebied van databeschikbaarheid en herbruikbaarheid in de zorg. Het verminderen van de registratielast en het verbeteren van de veiligheid zijn cruciale doelen die we moeten nastreven. Bovendien moeten we ons richten op de transformatie naar netwerkzorg en passende zorg, waarbij informatievoorziening tussen zorgprofessionals en patiënten wordt geoptimaliseerd.

Bron: ICT & Health