Dankzij PEM kunnen ziekenhuizen patiëntervaringen uitwisselen en vergelijken

Steeds meer topklinische en algemene ziekenhuizen stappen over op de Patiëntervaringsmonitor (PEM), een gestandaardiseerde vragenlijst op basis van internationaal onderzoek. Met deze methodiek is het mogelijk om patiëntervaringen te benchmarken met andere ziekenhuizen, wat de zorg verbetert.

Patiëntervaringen zijn een belangrijk instrument om zicht te krijgen op de tevredenheid van patiënten. Hoe was het contact met de verpleegkundige of de arts, was informatie goed te begrijpen, hoe lang is de wachttijd? Deze inzichten geven handvatten om de zorg verder te verbeteren of om te monitoren hoe veranderingen in de zorg of het zorgpad worden ervaren.

Bron: Qruxx