Consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt: keuzemogelijkheden in verzekerd zorgaanbod steeds belangrijker

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 17 april 2024

Verzekerden hebben bij het kiezen van een zorgverzekering meer dan in eerdere jaren aandacht voor een vrije keuze aan zorgaanbieders. Voor 17 procent van de verzekerden die zijn overgestapt was dit een reden om te kiezen voor een nieuwe zorgverzekering. Vorig jaar was dit nog 11 procent. Dat blijkt uit het jaarlijkse consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft laten uitvoeren. In het onderzoek gaven ook meer verzekerden aan dat het uitblijven van een contract tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders invloed had op hun keuze. Het percentage ondervraagden voor wie dit geldt steeg met meer dan 50 procent ten opzichte van vorig jaar (van 12 naar 19 procent). Bij de keuze van een zorgverzekering vinden consumenten het vooral belangrijk dat zij zonder bijbetaling naar hun favoriete ziekenhuis kunnen.

Uit het consumentenonderzoek blijkt ook dat meer verzekerden die overstapten hun nieuwe verzekering afsloten via vergelijkingswebsites. Dit percentage verzekerden steeg naar 41 procent. In voorgaande jaren was dat 26 procent (2021) en 34 procent (2022 en 2023). Verzekerden vergelijken zorgverzekeringen/zorgverzekeraars vooral op hoogte van premie en dekking. Ruim twee derde van de verzekerden (70 procent) die vergelijkingssites gebruikten als informatiebron geeft daarbij aan te hebben gezien dat zij zorgverzekeringen ook op andere aspecten kunnen vergelijken dan de premie.

Het jaarlijkse consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt geeft inzicht in de kennis, beleving en het gedrag van consumenten als ze kiezen voor een zorgpolis. Dat helpt de ACM bij haar toezicht op de zorgverzekeringsmarkt.

Bron: Autoriteit Consument en Markt