Concept-IZA: dit zijn de belangrijkste maatregelen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Het ministerie van VWS wil flink bezuinigen op huisartsenzorg en wijkverpleegkunde. Het concept-Integraal Zorgakkoord (IZA) meldt dat de wijkverpleging de komende vier jaar 600 miljoen euro minder krijgt, op een budget van 3,8 miljard: een korting van 16 procent. Op huisartsenzorg wordt 80 miljoen euro beknibbeld.

Dat staat in het concept-IZA dat het ministerie van VWS dit weekend naar enkele betrokkenen heeft gestuurd. De medisch-specialistische zorg en ggz mogen volgend jaar nog een procent groeien, maar dat loopt af naar respectievelijk 0 en 0,4 procent in 2026. Wijkverpleging en huisartsenzorg mogen minder groeien dan aanvankelijk begroot. Hun budget neemt in de IZA-periode (2023 tot en met 2026) nog wel toe met 2 à 5 procent.

Bron: Academie Nieuwe Zorg