Chronische zieke jongeren willen vraagbaak buiten zorg

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Het overgrote deel van de jongeren met een chronische aandoening heeft behoefte aan een laagdrempelig professioneel aanspreekpunt buiten de zorg. Jongeren kunnen daar op sleutelmomenten in hun leven terecht voor een open gesprek op basis van ervaringsdeskundigheid en eventueel praktische begeleiding bij het vinden van de juiste ondersteuning.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Jongerenvraagbaak diabetes’, in opdracht van het ministerie van VWS en uitgevoerd door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Ongeveer 94 procent van de ruim 600 jongeren (11-25 jaar) met een chronische aandoening zeiden een jongerenvraagbaak nuttig en zinvol te vinden.

Bron: Skipr

X