Burgers zijn in 2023 tevreden over hoe de huisarts hen bejegent, wel zien meer burgers af van zorg vanwege de kosten

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 6 mei 2024

Net als vorige jaren zijn burgers in 2023 over het algemeen tevreden over de zorgverlening. Zo blijft een grote meerderheid van hen tevreden over de manier waarop de huisarts hen bejegent. Wel zien we dat het percentage burgers dat afziet van zorg is toegenomen tot 11% in 2023. Dit én meer blijkt uit jaarlijkse peilingen ‘Tevredenheid van burgers over zorg’ met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg, die sinds 2016 elk jaar ook worden opgenomen op de website van Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ).

Op de website van Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ) zijn de cijfers opgenomen samen met vele andere kerncijfers over zorg en gezondheid, afkomstig van meerdere partijen. Het ministerie van VWS gebruikt de kerncijfers ter ondersteuning van zijn beleid.

Kerncijfers Tevredenheid van burgers over zorg, 2023: 4 onderwerpen
Sinds 2016 meet het Nivel elk jaar de tevredenheid van burgers over zorg, met voor elk onderwerp een aparte publicatie. Over 2023 zijn op basis van de volgende onderwerpen vier infographics gemaakt:

  • Tevredenheid over de bejegening door de huisarts
  • Tevredenheid over het traject van gezamenlijke besluitvorming over een behandeling
  • Tevredenheid over toegankelijkheid van zorg, in termen van kosten en wachttijden
  • Tevredenheid over het vermogen en de mogelijkheden tot het vervullen van sociale rollen en activiteiten

Bron: Nivel